Man-tors: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 - 15:00

8000 Århus +

Serviceområde

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Vand

Om VVS-tekniske vandinstallationer samt info om vandtryk, varmtvand og blødgøringsanlæg

Få dit uforpligtende VVS-tilbud...

VVS-service leveres i samarbejde med
Bach VVS ApS

Vandteknik og -installationer til hverdagen

Det er essentielt, at din VVS-teknik er installeret korrekt, både i hjemmet såvel som på kontoret og arbejdspladsen. Derfor er VVS-arbejde med vandinstallationer omfattet af krav om autorisation. Hos VVS Århus er du garanteret et kvalificeret stykke arbejde, der tager højde for de gældende regler om sikkerhed og sundhed.

Ukvalificerede løsninger kan nemlig medføre sundhedsmæssige risici. En af de mest hyppige risici, vi støder på, er ​legionellabakterie​r. Dette er en bakteriologisk vækst, der forekommer i varmtvandssystemet, hvis udførelsen af vandinstallationen ikke er korrekt, og kan medføre legionærsyge.

Dette er vi heldigvis meget opmærksomme på, og vores dygtige fagmænd og samarbejdspartnere har en bred viden om, hvordan man spotter, samt forebygger og fikser, problemet. Er du i tvivl, om din vandinstallation opfylder alle lovkrav? Så kontakt os i dag og få et tilbud på din løsning.

VVS Århus - Service Teknik Engros

Varmtvandsbeholdere - hvad passer din ejendom?

En varmtvandsbeholder er nødvendig i de fleste af nutidens boliger og erhverv, da din primære varmekilde i de fleste tilfælde ikke kan sørge for opvarmningen alene. Varmtvandsbeholderen varmer brugsvand op ved hjælp af tekniske foranstaltninger, og det opvarmede vand bliver der fra tilført boligens – eller arbejdspladsens – haner og brusere.

Der findes mange forskellige typer af varmtvandsbeholdere. Det handler bare om at finde den, der passer til dit ønske og behov. Nedenfor finder du de mest almindelige beholder-typer:

Fjernvarmebeholder​ ​- denne tilsluttes fjernvarmeanlægget, og kan stå for produktionen af det varme brugsvand, mens din fjernvarmeenhed leverer varme til din bolig.

Centralvarmebeholder​ -​ denne bruges, hvis varmekilden er et centralvarmeanlæg, som eksempelvis en varmepumpe, pillefyr eller oliefyr. Denne leverer, ligesom fjernvarmebeholderen, det varme brugsvand, mens din primære varmekilde leverer rumvarme.

Elvandvarmer​ ​- denne egner sig særligt til sommerhuse, kolonihaver og boliger under ombygning. Den varmer hurtigt og effektivt, men er dyr i drift.

Solvarmebeholder​ ​- har du et solvarmeanlæg, bør du med fordel anskaffe dig en solvarmebeholder, da denne optager overskydende varmeenergi fra solfangere.

Er dit vand en hård type?

Du har måske hørt udtrykkene: ‘hårdt’ og ‘blødt’ vand. Det handler i sin enkelthed om drikkevandets kalkindhold og mætning. Vandets samlede indhold af opløst calciumoxid og magnesiumoxid er det, der betegner ‘hårdheden’ af vandet. Er kalkindholdet højt er vandet ‘hårdt’, og omvendt er vandet ‘blødt’, hvis kalkindholdet er lavt.

Et højt indhold af kalk i vandet kan slide på dine rør, filtre og installationsenheder. Dog er det endnu ikke videnskabeligt bevist, at drikkevandets hårdhed kan have helbreds- eller sundhedsskadelige konsekvenser. Dog er det stadig værd at tage højde for vandets hårdhed, da dette har en betydning for, hvor ofte du er nødsaget til at tilkalde udbedrende VVS-service til boligen eller virksomheden. I den forbindelse anbefaler vi et blødgøringsanlæg.

VVS Århus - Vand Vandinstallation Vandteknik

Beskyt dine VVS-installationer mod hårdt vand

Med et blødgøringsanlæg kan du efterkomme det hårde vand, ved at transformere det til silkeblødt drikkevand. På denne måde undgår du kalk i gryderne, kaffemaskinen og el-kedlen, og du forlænger dine hårde hvidevarers levetid.

Det er dog vigtigt, at du anskaffer dig et blødgøringsanlæg med DVGW-certifikat, da dette gør det godkendt til drikkevand. Hos VVS Århus anbefaler vi bl.a. mærkerne BWT (Best Water Technology) og Grünbeck. Kontakt os i dag, hvis du er interesseret i installation af varmtvandsbeholder, blødgøringsanlæg eller har brug for øvrig kvalificeret vandinstallation.

Man-tors: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 - 15:00

8000 Århus +

Serviceområde

Få dit uforpligtende VVS-tilbud...